• www.ark.rs

Iskustva razvijenih evropskih zemalja i SAD, pokazuju da je za lokalni ekonomski razvoj osim stimulativnih zakona, vrlo bitna i dobro organizovana lokalna samouprava. U pomenutim državama, u većini opština postoji odeljenje, služba ili nezavisno telo koje se bavi isključivo pitanjima lokalnog razvoja. Na temelju pozitivnih iskustava razvijenih zemalja, opština Knjaževac je formarila nezavisnu, stručnu organizaciju koja posluje na neprofitnoj osnovi.

Agencija za razvoj opštine Knjaževac je registrovana sa pretežnom delatnotšću „Uređivanje i doprinos uspešnijem poslovanju privrede“ i sa ciljem da realizuje strateške ciljeve razvoja opštine Knjaževac, unapređuje i koordinira postojećim razvojnim aktivnostima, kao i da preduzima mere za realizaciju prioritetnih projekata u cilju obezbeđenja kvalitetnijeg životnog standarda za sve stanovnike opštine.



Rezultat Konkursa za dodelu pozajmica u 2017. godini

Komisija za ocenjivanje prijava po Konkursu za dodelu pozajmica za unapredjenje kapaciteta za voćarsku i povrtarsku proizvodnju na teritoriji opštine Knjaževac u 2017. godini, razmotrila je primljene zahteve po Konkursu, rangirala kandidate i donela Odluku o odobravanju pozajmica. Izveštaj Komisije možete preuzeti ovde.

 
Konkurs za dodelu pozajmica u 2017. godini

U sklopu realizacije projekta "Razvoj privatnog sektora u južnoj Srbiji" - faza 2, koji implementira regionalna razvojna agencija VEEDA i koji ima za cilj da kroz stimulisanje sistemskih promena u ključnim sektorima privrede doprinese smanjenju nezaposlenosti i siromaštva, povećanju prihoda i poboljšanju opšteg kvaliteta života, Agencija za razvoj opštine Knjaževac raspisala je Konkurs za dodelu pozajmica za unapredjenje kapaciteta za voćarsku i povrtarsku proizvodnju na teritoriji opštine Knjaževac u 2017. godini.

Sredstva odobrena kao pozajmice mogu se koristiti za nabavku nove opreme ili polovne opreme od ovlašćenih prodavaca, kupovinu zemljišta, objekata, podizanje višegodišnjih zasada, plastenika, staklenika itd. Pravo prijave na Konkurs imaju poljoprivrednici sa teritorije opštine Knjaževac, kao i nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa područja opštine Knjaževac, čija se poljoprivredna imovina (zemljište, objekti i druge nepokretnosti) nalaze na području opštine Knjaževac.

Odobrene pozajmice biće u iznosu do 600.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren u periodu od 28.11 - 08.12.2017. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 019/731 - 256 ili direktno u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, u ulici Cara Dušana broj 19.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Prijavni obrazac (Obrazac 1) - ovde.

Izjava o registraciji gazdinstva ili prijavi članova (Obrazac 2) - ovde.

Izjava o obavezi dostavljanja sredstva obezbedjenja (Obrazac 3) - ovde.

 
Konkurs za izbor korisnika za dodelu podsticajnih sredstava za jačanje novoformiranih Udruženja u oblasti poljoprivrede u 2017. godini

Opštinsko veće opštine Knjaževac, na sednici održanoj 27.10.2017. godine, raspisalo je Konkurs za izbor korisnika za dodelu podsticajnih sredstava za jačanje novoformiranih Udruženja u oblasti poljoprivrede iz Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2017. godini.

Sredstvima Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac za 2017. godinu, izvršiće se jačanje novoformiranih udruženja poljoprivrednih proizvođača kroz realizaciju programa i aktivnosti, koje imaju za cilj, jačanje njihovih kapaciteta. Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju Udruženja poljoprivrednih proizvođača registrovana na području opštine Knjaževac u 2017 - oj godini, na osnovu Programa, koji će sadržati detaljan opis mera i aktivnosti koje će sprovesti, u cilju jačanja kapaciteta udruženja i članova udruženja.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Budžetskom fondu za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac, Miloša Obilića br. 1, sa naznakom "Konkurs za podsticajna sredstva novoformiranim poljoprivrednim udruženjima u 2017. godini", isključivo putem pošte ili pisarnice opštine Knjaževac.

Konkurs je otvoren do 20.11.2017. godine. Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Sve dodatne informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, Cara Dušana br. 19 ili na telefon: 019/731 - 256.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.

 
Raspisan Konkurs za izbor korisnika za dodelu podsticajnih sredstava za jačanje postojećih Udruženja u oblasti poljoprivrede u 2017. godini

Opštinsko veće opštine Knjaževac, na sednici održanoj 29.09.2017. godine raspisalo je Konkurs za izbor korisnika za dodelu podsticajnih sredstava za jačenje postojećih Udruženja u oblasti poljoprivrede iz Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2017. godini.

Sredstvima Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac za 2017. godinu, izvršiće se jačanje postojećih udruženja poljoprivrednih proizvođača kroz realizaciju programa i aktivnosti u sledećim oblastima: proces konverzije i certifikacije organske proizvodnje; podizanje i zasnivanje zasada pod medonosnim biljem; organizovanje zajedničkog nastupa na tržištu članova udruženja i drugih proizvođača (uređenje prodajno - izložbenog prostora u većim gradovima, promotivno - marketingške aktivnosti i sl). Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju Udruženja poljoprivrednih proizvođača registrovana na području opštine Knjaževac pre 2017. godine, na osnovu Programa, koji će sadržati detaljan opis mera i aktivnosti koje će sprovesti, u cilju jačanja kapaciteta Udruženja i članova udruženja. Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava sa traženom dokumentacijom dostavlja se Budžetskom fondu za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac, Miloša Obilića br. 1, sa naznakom "Konkurs za podsticajna sredstva poljoprivrednim udruženjima u 2017. godini".

Konkurs je otvoren do 20.10.2017. godine. Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Sve dodatne informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, Cara Dušana br. 19 ili na telefon 019/731 - 256.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.

 
Raspisan Konkurs za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2017.godini

Opštinsko veće opštine Knjaževac, na sednici održanoj 29.09.2017. godine, raspisalo je Konkurs za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća iz sredstava budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2017. godini.

Sredstvima budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac za 2017. godinu, izvršiće se subvencionisanje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, za kupljeni sadni materijal voća, u iznosu od 80% vrednosti investicije. Subvencija će iznositi 80% od vrednosti kupljenog sadnog materijala, a najviše do 80.000,00 dinara. Pravo prijave na Konkurs imaju nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa područja opštine Knjaževac, koji u 2017. godini planiraju nabavku voćnog i loznog sadnog materijala radi podizanja višegodišnjih zasada na teritoriji opštine Knjaževac, a koji već poseduju 0,30 ha pod voćem ili vinovom lozom. Subvencija se odobrava za podizanje zasada na površini od minimum 0,30 ha. Zahtev za korišćenje subvencija sa traženom dokumentacijom dostavlja se Budžetskom fondu za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac, Miloša Obilića br. 1,  sa naznakom "Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinove loze u 2017. godini."

Konkurs je otvoren do 16.10.2017. godine. Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Sve dodatne informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, Cara Dušana br. 19 i li na telefon 019/731 - 256.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.

 
Raspisan Konkurs za izbor korisnika za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj ovčarstva i kozarstva iz Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2017. godini

Opštinsko veće opštine Knjaževac, na sednici održanoj 20.07.2017. godine donelo je Odluku o raspisivanju Konkursa za izbor korisnika za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj ovčarstva i kozarstva iz Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2017. godini. Sredstvima Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac za 2017. godinu, izvršiće se subvencionisanje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, za nabavku umatičenih priplodnih grla ovaca i koza, u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 dinara. Pravo na korišćenje subvencija ima Porodično poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u 2017. godini. Sredstva za nabavku umatičenih priplodnih ovaca i koza odobravaju se u iznosu od 80% od ukupno prihvatljivih troškova nabavke (bez PDV-a). Maksimalni iznos pomoći po jednom zahtevu (gazdinstvu) iznosi 500.000,00 dinara. Minimalni iznos ukupne investicije za nabavku grla ne može biti manji od 100.000,00 dinara, da bi se zahtev uzeo u razmatranje.

Zahtev za korišćenje subvencija sa traženom dokumentacijom dostavlja se Budžetskom fondu za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac, Miloša Obilića br. 1, sa naznakom "Subvencije za razvoj ovčarstva i kozarstva u 2017. godini", isključivo putem pošte ili pisarnice Opštine Knjaževac.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31.08.2017. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 019/731 - 256.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava možete preiuzeti ovde.

 

Društveno odgovorno poslovanje



Strategija ruralnog razvoja opštine Knjaževac