• www.ark.rs

Iskustva razvijenih evropskih zemalja i SAD, pokazuju da je za lokalni ekonomski razvoj osim stimulativnih zakona, vrlo bitna i dobro organizovana lokalna samouprava. U pomenutim državama, u većini opština postoji odeljenje, služba ili nezavisno telo koje se bavi isključivo pitanjima lokalnog razvoja. Na temelju pozitivnih iskustava razvijenih zemalja, opština Knjaževac je formarila nezavisnu, stručnu organizaciju koja posluje na neprofitnoj osnovi.

Agencija za razvoj opštine Knjaževac je registrovana sa pretežnom delatnotšću „Uređivanje i doprinos uspešnijem poslovanju privrede“ i sa ciljem da realizuje strateške ciljeve razvoja opštine Knjaževac, unapređuje i koordinira postojećim razvojnim aktivnostima, kao i da preduzima mere za realizaciju prioritetnih projekata u cilju obezbeđenja kvalitetnijeg životnog standarda za sve stanovnike opštine.Obaveštenje o rezultatima Konkursa za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2016. godini

Upravni odbor Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac je na sednici, održanoj 25.11.2016. godine u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, doneo Odluku o dodeli subvencija po Konkursu za voćarstvo u 2016. godini.

Poljoprivredna gazdinstva koja su ispunila kriterijume tražene u Konkursu treba dostaviti najkasnije do 10.12.2016. godine, fotokopiju lične karte, fotokopiju kartice namenskog računa, kao i dokaze o nabavljenom sadnom materijalu:

  • dokaz o uplati - fiskalni isečak;
  • uverenje o zdravstvenom stanju sadnog materijala;
  • deklaracija o kvalitetu sadnog materijala;
  • račun i otpremnica na ime gazdinstva za kupljeni sadni materijal

Potrebna dokumentacija dostavlja se Agenciji za razvoj opštine Knjaževac, u koverti, sa naznakom "Subvencije za voćarstvo 2016", lično ili na adresi: Agencija za razvoj opštine Knjaževac, Cara Dušana br. 19, 19350 Knjaževac.

Sve dodatne informacije o rezultatima Konkursa, kao i imena korisnika, možete dobiti lično u prostorijama Agencije za razvoj ili na telefon 019/731256.

 
Edukacija odgajivača ovaca i koza

Fond za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac, u sredu 09.11.2016. godine, u prostorijama Agencije za razvoj, organizovao je edukaciju za odgajivače ovaca i koza sa teritorije opštine knjaževac, korisnicima subvencija za razvoj kozarstva i ovčarstva. Tema edukacije je bila pravilna nega, ishrana i reprodukcija preživara, kao i vođenje matične evidencije. Edukaciju je održala Maja Živanović, dipl. ing. stočarstva, iz Osnovne odgajivačke organizacije "Agrar servis tim" iz Svrljiga.

 
Konkurs za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2016. godini

Fond za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac otvorio je novi Konkurs za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća iz sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2016. godini. Sredstvima Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac biće subvencionisana registrovana poljoprivredna gazdinstva sa područja opštine Knjaževac koja u 2016. godini planiraju nabavku voćnog i loznog sadnog materijala. Konkurs je otvoren do 15.11.2016. godine. Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Sve dodatne informacije možete dobiti u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, ul. Cara Dušana br. 19 ili na telefon 019/731256.

Tekst konkursa možete preuzeti ovde

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde

 
Razvoj kozarstva na teritoriji opštine Knjaževac

Opština Knjaževac preko Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac planira da u narednom periodu uloži značajna sredstva u razvoj kozarstva kroz uvoz kvalitetnog priplodnog podmlatka koza. Pozivamo sve zainteresovane da se prijave i izjasne o broju grla za koja bi konkurisali. Upitnik će se popunjavati u Agenciji za razvoj opštine Knjaževac, Cara Dušana br. 19, radnim danima od 08 - 15h, do 15.11.2016. godine.

Tekst oglasa možete preuzeti ovde

Upitnik o kozarstvu možete preuzeti ovde

 
Rezultati Konkursa za dodelu pozajmica

Komisija za ocenjivanje prijava po Konkursu za dodelu pozajmica za unapređenje kapaciteta za voćarsku i povrtarsku proizvodnju na teritoriji opštine Knjaževac, u sastavu: Živorad Jovanović, diplomirani inženjer poljoprivrede, Miroljub Božinović, diplomirani ekonomista i Milan Marković diplomirani inženjer poljoprivrede razmotrila je primljene zahteve  po Konkursu, sačinila rang listu i donela Odluku o odobravanju pozajmica. Izvestaj komisije možete preuzeti OVDE.

omisije za ocenjivanje prijava po Konkursu za dodelu pozajmica za unapređenje kapaciteta za voćarsku i povrtarsku proizvodnju na teritoriji opštine Knjaževac, komisija u sastavu: Živorad Jovanović, diplomirani inženjer poljoprivrede, Miroljub Božinović, diplomirani ekonomista i Milan Marković diplomirani inženjer poljoprivrede razmotrila je primljene zahteve po konkursu.

 
Konkurs za podršku pčelarstvu

Otvoren je konkurs za subvencionisanje poljoprivrednih gazdinstva koja imaju registrovane pčelinjake, za uvećanje broja pčelinjih društva. Pravo prijave na konkurs imaju vlasnici registrovanih poljoprivrednih gazdinstva  sa područja opštine Knjaževac. Podnosioci zahteva moraju posedovati najmanje 5 registrovanih pčelinjih društva i mogu ostvariti pravo na subvencionisanje uvećanja pčelinjih društva  do 50 % od postojećeg broja pčelinjih društva. Konkurs je otvoren do 01.08.2016.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, Cara Dušana 19, ili na telefon 019/731256.
Tekst konkursa možete preuzeti OVDE.
Obrazac prijave možete preuzeti OVDE.

Otvoren je konkurs za subvencionisanje poljoprivrednih gazdinstva koja imaju registrovane pčelinjake, za uvećanje broja pčelinjih društva. Pravo prijave na konkurs imaju vlasnici registrovanih poljoprivrednih gazdinstva sa područja opštine Knjaževac. Podnosioci zahteva moraju posedovati najmanje 5 registrovanih pčelinjih društva i mogu ostvariti pravo na subvencionisanje uvećanja pčelinjih društva do 50 % od postojećeg broja pčelinjih društva. Konkurs je otvoren do 01.08.2016.

Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, Cara Dušana 19, ili na telefon 019/731256.

Tekst konkursa možete preuzeti OVDE.

Obrazac prijave možete preuzeti OVDE.

 

Društveno odgovorno poslovanjeStrategija ruralnog razvoja opštine Knjaževac