• www.ark.rs

Iskustva razvijenih evropskih zemalja i SAD, pokazuju da je za lokalni ekonomski razvoj osim stimulativnih zakona, vrlo bitna i dobro organizovana lokalna samouprava. U pomenutim državama, u većini opština postoji odeljenje, služba ili nezavisno telo koje se bavi isključivo pitanjima lokalnog razvoja. Na temelju pozitivnih iskustava razvijenih zemalja, opština Knjaževac je formarila nezavisnu, stručnu organizaciju koja posluje na neprofitnoj osnovi.

Agencija za razvoj opštine Knjaževac je registrovana sa pretežnom delatnotšću „Uređivanje i doprinos uspešnijem poslovanju privrede“ i sa ciljem da realizuje strateške ciljeve razvoja opštine Knjaževac, unapređuje i koordinira postojećim razvojnim aktivnostima, kao i da preduzima mere za realizaciju prioritetnih projekata u cilju obezbeđenja kvalitetnijeg životnog standarda za sve stanovnike opštine.Konkurs za dodelu subvencija za nabavku opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka iz sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Knjaževac za 2018. godinu, opštinsko veće opštine Knjaževac, na sednici održanoj 31.05.2018. godine, raspisuje Konkurs za dodelu subvencija za navku opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka iz sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2018. godini.

Pravo na korišćenje subvencije imaju fizička i pravna lica, koja nameravaju da registruju pogon za punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka na području opštine Knjaževac.

Konkurs je otvoren do 30.06.2018. godine.

Sve dodatne informacije, obrazac zahteva i biznis plan, mogu se dobiti u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, u ul. Cara Dušana br. 19 ili na telefon: 019/731 - 256.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.

Biznis plan možete preuzeti ovde.

 
Konkurs za dodelu subvencija za nabavku opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova iz sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Knjaževac za 2018. godinu, Opštinsko veće opštine Knjaževac, na sednici održanoj 31.05.2018. godine, raspisuje Konkurs za dodelu subvencija za nabavku opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova iz sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2018. godini.

Pravo na korišćenje subvencije imaju fizička i pravna lica, koja nameravaju da registruju pogon za omamljivanje, klanje i obradu trupova na području opštine Knjaževac.

Konkurs je otvoren do 30.06.2018. godine.

Sve dodatne informacije, obrazac zahteva i biznis plan, mogu se dobiti u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, ulica Cara Dušana br. 19 i li na telefon: 019/731 - 256.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.

Biznis plan možete preuzeti ovde.

 
Konkurs za dodelu subvencija za razvoj ovčarstva i kozarstva iz sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Knjaževac za 2018. godinu, Opštinsko veće opštine Knjaževac, na sednici održanoj 14.05.2018. godine, raspisuje, Konkurs za dodelu subvencija za razvoj ovčarstva i kozarstva iz sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2018. godini.

Pravo na korišćenje subvencija ima porodično poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u 2018. godini, sa sedištem na teritoriji opštine Knjaževac.

Konkurs je otvoren do 15.06.2018. godine.

Sve dodatne informacije i obrazac zahteva mogu se dobiti u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, u ulici Cara Dušana br. 19 ili na telefon: 019/731 - 256.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.

 
Konkurs za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća iz sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Knjaževac za 2018. godinu, Opštinsko veće opštine Knjaževac, na sednici održanoj 14.05.2018. godine, raspisuje Konkurs za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća iz sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2018. godini.

Pravo prijave na Konkurs imaju nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa područja opštine Knjaževac, koji su izvršili jesenju sadnju 2017. godine, odnosno prolećnu sadnju u 2018. godini na teritoriji opštine Knjaževac.

Konkurs je otvoren do 01.06.2018. godine.

Sve dodatne informacije i obrazac zahteva mogu se dobiti u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, u ulici Cara Dušana br. 19 ili na telefon: 019/731 - 256.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.

 
NACRT UGOVORA O PRIPAJANJU

Na osnovu odredbi članova 490. stav 1. tačka 1. i 491. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), u postupku statusne promene pripajanja, dana 21.03.2018. godine, utvrdjen je sledeći

NACRT

UGOVORA O PRIPAJANJU

Izmedju:

1. Javnog preduzeća Sportsko-turistički resursi Knjaževac Knjaževac, Miloša Obilića 1, Matični broj: 20886692, PIB: 107869232, koga zastupa Milan Živković, direktor (u daljem tekstu: Društvo prenosilac) i

2. AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO KNJAŽEVAC, Cara Dušana 19, Matični broj: 20582022, PIB: 106345901, koju zastupa Vladan Mitić, direktor (udaljem tekstu: Društvo sticalac).

Kompletan dokument možete preuzeti ovde.

 
Rezultat Konkursa za dodelu pozajmica u 2017. godini

Komisija za ocenjivanje prijava po Konkursu za dodelu pozajmica za unapredjenje kapaciteta za voćarsku i povrtarsku proizvodnju na teritoriji opštine Knjaževac u 2017. godini, razmotrila je primljene zahteve po Konkursu, rangirala kandidate i donela Odluku o odobravanju pozajmica. Izveštaj Komisije možete preuzeti ovde.

 

Društveno odgovorno poslovanjeStrategija ruralnog razvoja opštine Knjaževac