• www.ark.rs

Iskustva razvijenih evropskih zemalja i SAD, pokazuju da je za lokalni ekonomski razvoj osim stimulativnih zakona, vrlo bitna i dobro organizovana lokalna samouprava. U pomenutim državama, u većini opština postoji odeljenje, služba ili nezavisno telo koje se bavi isključivo pitanjima lokalnog razvoja. Na temelju pozitivnih iskustava razvijenih zemalja, opština Knjaževac je formarila nezavisnu, stručnu organizaciju koja posluje na neprofitnoj osnovi.

Agencija za razvoj opštine Knjaževac je registrovana sa pretežnom delatnotšću „Uređivanje i doprinos uspešnijem poslovanju privrede“ i sa ciljem da realizuje strateške ciljeve razvoja opštine Knjaževac, unapređuje i koordinira postojećim razvojnim aktivnostima, kao i da preduzima mere za realizaciju prioritetnih projekata u cilju obezbeđenja kvalitetnijeg životnog standarda za sve stanovnike opštine.Konkurs za dodelu subvencija za razvoj ovčarstva i kozarstva iz sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Knjaževac za 2018. godinu, Opštinsko veće opštine Knjaževac, na sednici održanoj 14.05.2018. godine, raspisuje, Konkurs za dodelu subvencija za razvoj ovčarstva i kozarstva iz sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2018. godini.

Pravo na korišćenje subvencija ima porodično poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u 2018. godini, sa sedištem na teritoriji opštine Knjaževac.

Konkurs je otvoren do 15.06.2018. godine.

Sve dodatne informacije i obrazac zahteva mogu se dobiti u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, u ulici Cara Dušana br. 19 ili na telefon: 019/731 - 256.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.

 
Konkurs za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća iz sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Knjaževac za 2018. godinu, Opštinsko veće opštine Knjaževac, na sednici održanoj 14.05.2018. godine, raspisuje Konkurs za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća iz sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2018. godini.

Pravo prijave na Konkurs imaju nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa područja opštine Knjaževac, koji su izvršili jesenju sadnju 2017. godine, odnosno prolećnu sadnju u 2018. godini na teritoriji opštine Knjaževac.

Konkurs je otvoren do 01.06.2018. godine.

Sve dodatne informacije i obrazac zahteva mogu se dobiti u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, u ulici Cara Dušana br. 19 ili na telefon: 019/731 - 256.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.

 
NACRT UGOVORA O PRIPAJANJU

Na osnovu odredbi članova 490. stav 1. tačka 1. i 491. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), u postupku statusne promene pripajanja, dana 21.03.2018. godine, utvrdjen je sledeći

NACRT

UGOVORA O PRIPAJANJU

Izmedju:

1. Javnog preduzeća Sportsko-turistički resursi Knjaževac Knjaževac, Miloša Obilića 1, Matični broj: 20886692, PIB: 107869232, koga zastupa Milan Živković, direktor (u daljem tekstu: Društvo prenosilac) i

2. AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO KNJAŽEVAC, Cara Dušana 19, Matični broj: 20582022, PIB: 106345901, koju zastupa Vladan Mitić, direktor (udaljem tekstu: Društvo sticalac).

Kompletan dokument možete preuzeti ovde.

 
Rezultat Konkursa za dodelu pozajmica u 2017. godini

Komisija za ocenjivanje prijava po Konkursu za dodelu pozajmica za unapredjenje kapaciteta za voćarsku i povrtarsku proizvodnju na teritoriji opštine Knjaževac u 2017. godini, razmotrila je primljene zahteve po Konkursu, rangirala kandidate i donela Odluku o odobravanju pozajmica. Izveštaj Komisije možete preuzeti ovde.

 
Konkurs za dodelu pozajmica u 2017. godini

U sklopu realizacije projekta "Razvoj privatnog sektora u južnoj Srbiji" - faza 2, koji implementira regionalna razvojna agencija VEEDA i koji ima za cilj da kroz stimulisanje sistemskih promena u ključnim sektorima privrede doprinese smanjenju nezaposlenosti i siromaštva, povećanju prihoda i poboljšanju opšteg kvaliteta života, Agencija za razvoj opštine Knjaževac raspisala je Konkurs za dodelu pozajmica za unapredjenje kapaciteta za voćarsku i povrtarsku proizvodnju na teritoriji opštine Knjaževac u 2017. godini.

Sredstva odobrena kao pozajmice mogu se koristiti za nabavku nove opreme ili polovne opreme od ovlašćenih prodavaca, kupovinu zemljišta, objekata, podizanje višegodišnjih zasada, plastenika, staklenika itd. Pravo prijave na Konkurs imaju poljoprivrednici sa teritorije opštine Knjaževac, kao i nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa područja opštine Knjaževac, čija se poljoprivredna imovina (zemljište, objekti i druge nepokretnosti) nalaze na području opštine Knjaževac.

Odobrene pozajmice biće u iznosu do 600.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren u periodu od 28.11 - 08.12.2017. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 019/731 - 256 ili direktno u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, u ulici Cara Dušana broj 19.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Prijavni obrazac (Obrazac 1) - ovde.

Izjava o registraciji gazdinstva ili prijavi članova (Obrazac 2) - ovde.

Izjava o obavezi dostavljanja sredstva obezbedjenja (Obrazac 3) - ovde.

 
Konkurs za izbor korisnika za dodelu podsticajnih sredstava za jačanje novoformiranih Udruženja u oblasti poljoprivrede u 2017. godini

Opštinsko veće opštine Knjaževac, na sednici održanoj 27.10.2017. godine, raspisalo je Konkurs za izbor korisnika za dodelu podsticajnih sredstava za jačanje novoformiranih Udruženja u oblasti poljoprivrede iz Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2017. godini.

Sredstvima Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac za 2017. godinu, izvršiće se jačanje novoformiranih udruženja poljoprivrednih proizvođača kroz realizaciju programa i aktivnosti, koje imaju za cilj, jačanje njihovih kapaciteta. Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju Udruženja poljoprivrednih proizvođača registrovana na području opštine Knjaževac u 2017 - oj godini, na osnovu Programa, koji će sadržati detaljan opis mera i aktivnosti koje će sprovesti, u cilju jačanja kapaciteta udruženja i članova udruženja.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Budžetskom fondu za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac, Miloša Obilića br. 1, sa naznakom "Konkurs za podsticajna sredstva novoformiranim poljoprivrednim udruženjima u 2017. godini", isključivo putem pošte ili pisarnice opštine Knjaževac.

Konkurs je otvoren do 20.11.2017. godine. Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Sve dodatne informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, Cara Dušana br. 19 ili na telefon: 019/731 - 256.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.

 

Društveno odgovorno poslovanjeStrategija ruralnog razvoja opštine Knjaževac