• www.ark.rs
DP Fabrika motora i motokultivatora „IMT“ KNjAŽEVAC

Fabrika je osnovana 1950. g. kao mala zantaska radionica za održavanje i popravku poljoprivrednih mašina i oruđa. Od 1963. g. radionica počinje proizvodnju mašina za selekciju semena i transport zrnaste i kabaste mase iz programa industije poljoprivrednih mašina "Zmaj" iz Beograda. Od 1968. god. počinje proizvodnja motokultivatora po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji sa firmom "Agria-Verke" iz okoline Štutgarta, a od 1977. i motora za motokultivatore. Od 1970 god. fabrika posluje pod današnjim imenom.

Adresa: 22. Decembar br. 1 Knjaževac

Delatnost: Motokopačice i motokultivatori sa priključnim uređajima, malolitražni dizel i benzinski motori.

Objekti:

Redni broj

Objekat

Površina (m²)

1

Fabrika motokultivatora

10715

2

Fabrika ozubljenja

8007

3

Fabrika motora

3426

4

Ispitna stanica dizel motora

520

5

Upravna zgrada

1060

6

Stara upravna zgrada

573

7

Skladište gotovih proizvoda (izdato u zakup DOO “Serbina” Knjaževac)

800

8

Magacin gotove robe

1015

9

Restoran sa kuhinjom

638

10

Restoran sa kuhinjom novi

1135

11

Garderoba 1

371

12

Garderoba 2

721

13

Garderobe sa pogonskim kancelarijama

200

14

Kotlarnica

500

15

Kompresorska I trafo stanica

287

16

Ostale zgrade

1500

Ukupno površina zgrada:

31468


Zemljište:

Mesto

List nepokretnosti

Površina (ha)

Knjaževac

3420

8,32

Kalna

674

0,35

Kalna

679

0,69

Kalna

678

2,51

Gabrovnica

171

42,87

Gabrovnica

244

n/p

Gabrovnica

375

n/p

Janja

32

n/p

Janja

186

n/p

Crni Vrh

661

n/p

Ukupna površina:

54,74

U pitanju je zemljište u državnoj i društvenoj svojini, poljoprivredno i građevinsko zemljište.

Fabrika u svom sastavu ima sledeće proizvodne linije:

  • Linija termičke obrade sa sonim kupatilima i peći za žarenje
  • Linija farbare sa kadom za potapanje boje od 9.000 l i 2 špric kabine sa vodenim zavesama, izvedenom ventilacijom (sušara i dr. ) – postrojenje „Hartel“
  • Stanica za dekontaminaciju otpadnih voda
  • Hemijska i metalurška laboratorija sa potrebnom opremom
  • Ispitna stanica za dizel motor sa ispitnim stolovima i podzemnim rezervoarima.


 

Najnoviji konkursi

Poziv za podnošenje predloga projekata
Delegacija Evropske unije u Srbiji raspisala je poziv za podnošenje predloga projekata koji će doprineti postizanju strateških nacionalnih prioriteta u oblasti zaštite životne sredine, lokalnog ekonomskog razvoja i socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji uz finansijsku pomoć iz Nacionalnog programa IPA 2012.

Ovaj konkurs je namenjen opštinama u Srbiji za sledeće teme:
- Unapredjenje upravljanja čvrstim otpadom
- Podizanje konkurentnosti lokalne ekonomije kroz bolje upravljanje imovinom i podršku poslovnoj saradnji
- Uvodjenjem i unapredjenjem socijalnih usluga za stare

Opštinama je na raspolaganju 4.500.000 EUR a pojedniačni grantovi će biti izmedju 100.000 i 200.000 EUR
Smernice za aplikante se mogu preuzeti na internet adresi www.exchange.org.rs
Rok za dostavu predloga projekata je 04. jul 2013. godine.

Program podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja
Obaveštavamo Vas da je Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavila Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja.Ovaj Program se sprovodi u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.Opšti cilj Programa je povećanje stepena održivosti i jačanje konkurentnosti malih preduzeća i preduzetnika  koji se nalaze u početnoj fazi poslovanja. Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs

Program podrške početniciima u biznisu koji su povratnici u svoja rodna mesta
Obaveštavamo Vas da je Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Kancelarija za razvoj nedovoljno razvijenih objavila Javni poziv za projekat ''Program podrške početniciima u biznisu koji su povratnici u svoja rodna mesta'' Javni poziv za ovaj projekat možete pogledati  na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs i Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja na adresi www.kornrp.gov.rs

Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih mspp
Javni poziv za realizaciju programa "Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih mspp". Javni poziv, konkursnu dokumentaciju i sve detalje koji su vezani za ovaj Program  možete pogledati  na elektronskim stranama Nacionalne agencije na adresi www.narr.gov.rs

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava inovativnim klasterima
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava inovativnim klasterima. Program, uputstvo, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije na adresi www.narr.gov.rs
Strategija ruralnog razvoja opštine Knjaževac

Baza investicionih podataka